Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 : İşbu hizmet sözleşmesi ‘EYOBUS’ programı kapsamında EYOBUS TURİZM SEYAHAT BİLİŞİM EĞİTİM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile ……………….. TC nolu ……………….. adresinde bulunan, ……………….. arasında gerçekleştirilmiştir.

MADDE 2 : ‘Eyobus-…’ programına katılım ücreti ……. EURO olup, bu ücrete; ulaşım, konaklama, yurt dışı çıkış harcı ve 19 günlük seyahat sağlık sigortası dahildir.

MADDE 3 : Eyobus-… programı; ………….. – …………… tarihlerinde 18 ülke ve 21 şehir olarak planlanmıştır.

MADDE 4 : Eyobus-… programı süresi (19 gün) dahilinde konaklama sayısı 8 gecedir. İtalya’da Roma, Venedik, Makedonya’da Üsküp, İspanya’da Barselona, Hollanda’da Amsterdam, Çek Cumhuriyeti’nde Prag, Macaristan’da Budapeşte, Slovenya’da Lübyana olmak üzere yedi farklı ülkede konaklama yapılacaktır .

MADDE 5 : Konaklama yapılacak otel veya hosteller 3*- 4* yıldızlı veya eşdeğerdir. Konaklamalar iki üç ve dört kişilik odalarda yapılmaktadır. Tur süresince yapılan konaklamalarda kahvaltı dahildir.

MADDE 6 : Katılımcı ; pasaport ve vize işlemlerinin, yerel şehir içi ulaşımların, yemek masraflarının katılım ücretine dahil olmadığını bilir ve kabul eder.

MADDE 7 : ‘Eyobus-…’ programına dahil olan kişiler, kurallara uymak zorundadır. EYOBÜS koordinatörü programın içeriğine zarar verecek şekilde davranan kişileri programdan çıkarma yetkisine sahiptir.

MADDE 8 : EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. EYOBUS herhangi bir nedenden dolayı iptal edilirse katılımcıdan aldığı katılım bedelini (10) iş günü içinde iade etmeyi taahhüt eder.

MADDE 9 : ‘Eyobus-…’ programı kapsamında gidilen ülkelerde, o ülkenin iç hukukundan veya uluslararası hukuktan kaynaklanan olası engelleyici, kısıtlayıcı girişimlerden ve buna bağlı sorunlardan EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. sorumlu değildir.

MADDE 10 : ‘Eyobus-…’ programına katılacak kişilerin vize başvurusundan en az (3) ay önce pasaport başvurusu yapması ve aracı vize şirketinden vize randevusu alması gerekmektedir. Vize başvurusunu ise program başlangıç tarihinden en az iki ay önce gerekli evraklar ile beraber yapması gerekmektedir.

MADDE 11 : Katılımcının eksik veya yanlış evrak beyan ettiği ya da katılımcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı vize başvurusunun kabul olmaması ve vize alamaması durumunda EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. sorumlu değildir.

MADDE 12 : Katılımcının vizeden red alması halinde; vize ücreti (140 EURO) iade edilemez.

MADDE 13 : Eyobüs Vize Departmanı vasıtası ile konsolosluğa vize başvurusu yapan katılımcının, başvuru için istenen belgeleri eksiksiz ve hatasız göndermesine rağmen, konsolosluğun vize başvurusunu reddetmesi halinde tur bedelinin % 10’luk kısmı kesilerek geri kalan tutar katılımcıya 15 iş günü içerisinde iade edilir.

MADDE 14 : Katılımcı sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcı 1 / 3 İmza : cayma bildirimini yedi gün içinde iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece ispat şartı olarak aranır. Ayrıca cayma bildirimi için şekil şartı aranmaz.

MADDE 15 : Akdedildiği tarihte yürürlüğe giren sözleşme çerçevesi içinde, EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. katılımcının verdiği onay ile sözleşmenin kendisine yüklemiş olduğu hizmetlerin ifasına derhal başlar. Bu durumda da katılımcı 6502 sayılı Kanun madde 18 hükümleri gereğince cayma hakkını kullanamayacağını ve bu hususlarda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 16 : Katılımcı, hizmet bedeli olan …… EURO ‘nun ………. EURO ’luk kısmını; sözleşmenin gerçekleştirildiği tarih itibariyle 14 gün içinde %10’lik peşinatı olan …….. EURO’yu ../../…. tarihine kadar ve geri kalan …..… EURO ödemesini …/…/…… tarihine kadar taksitle ödemeyi kabul eder. Geriye kalan ……. EURO’luk kısmı ise program başlangıç tarihinde (…/../…..) ödeyeceğini taahhüt eder.

MADDE 17 : Katılımcı, ödeme tarihleri belirli olduğu için taksitlerin gününde ödenmemesi halinde ödenmeyen taksit tarihinde temerrüde düşer. 6502 Sayılı Kanun’un 19. Maddesinde yer alan şartlar tahakkuk ettiğinde satıcı adi posta ile otuz günlük muacceliyet uyarısında bulunur. Maddede anılan şartların üzerinden bir otuz gün geçmekle muacceliyet uyarısının yapıldığı kabul edilir, ayrıca muacceliyet uyarısının yapılıp yapılmadığı konusunda ispat aranmaz, taraflar bu hususta tamamen mutabıktırlar. Temerrüd halinde EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmakla, yapılan ödemeler düşüldükten sonra bakiye borcun tamamı muaccel olur.

MADDE 18 : Gezinin başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadar iptal başvurusu yapmayanlar için iade yapılamaz. Katılımcı tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Tur başlangıç tarihinden önceki; 30-45 gün arasındaki iptallerde % 60 kesinti, 45-60 gün arasındaki iptallerde % 50 kesinti, 60- 90 gün arasındaki iptallerde % 30 kesinti, 90 gün ve öncesi iptallerde %10 kesinti yapılmaktadır.

MADDE 19 : ‘Eyobus-…’ programı çerçevesinde ulaşım için kullanılan her türlü kara ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları ve seyahat sağlık sigortası geçerlidir.

MADDE 20 : EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

MADDE 21 : ‘Eyobus-….’ programı başlamadan veya program esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden ve gecikmelerden dolayı EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. sorumlu tutulamaz.

MADDE 22 : EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda katılımcıya bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.

MADDE 23 : Katılımcı; başvuru yaptığı EYOBUS programından farklı bir EYOBUS programına geçiş talep ederse, en az 60 gün önce değişiklik dilekçesi vermesi ve diğer programlarda yer olması durumunda 70.0 EURO karşılığında bu isteği gerçekleştirilir. 70.0 EURO ’luk ödemeyi yaptıktan sonra eski sözleşme iptal edilip, yeni sözleşme yapılır.

MADDE 24 : Katılımcının bir orta boy valiz ve sırt çantası alma hakkı vardır. Katılımcılar standart 2 / 3 İmza : ölçülerde (max- 65 x 40 x 25 cm / 70 litre) bavul getirebilmektedir. Standart ölçülere uymayan bavullar için yolculuk günü 60 EURO ek ücret alınacaktır. Valizin ağırlığı önemli değildir.

MADDE 25 : ‘Eyobus-….’ programında otobüs içerisinde katılımcıların ve saha koordinatörlerinin alkol tüketmeleri ve taşımaları kesinlikle yasaktır.

MADDE 26 : Program süresince uyuşturucu vb. maddeler taşıyan ya da kullanan katılımcılar EYOBUS’ten çıkartılacaktır.

MADDE 27 : İşbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini yerine getirmeyen katılımcı, EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. tarafından program dışı bırakılacak ve EYOBUS ile ilgili tüm haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Katılımcı; programdan çıkartılmış dahi olsa ödemelerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

MADDE 28 : Katılımcı; ‘Eyobus-..’ programının niteliği ve şekli konusunda her türlü bilgiyi aldığını sözleşmeyi imzalayarak kabul eder.

MADDE 29 : Katılımcı sözleşmede beyan yer alan bilgileri tam ve eksiksiz olarak beyan etmek zorundadır. Katılımcı, sözleşmede yer alan adresine ilişkin değişiklikleri gerçekleştiği tarihten 1 hafta içerisinde bildirme mecburiyetindedir. Aksi halde katılımcı tarafından beyan edilen ve sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligatlar geçerlidir.

MADDE 30 : İş bu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 31 : İşbu EYOBUS TUR. SEY. BİL. EĞİT. ORG. DAN. HİZ. A.Ş. ve ……….. TC nolu ………………….. arasında tamamı müzakere edilip tüm hususlarda mutabık kalınarak 31 madde olarak tanzim ile imza edilmiştir.


LÜTFEN SÖZLEŞMEYİ TAMAMEN OKUYUP,MÜZAKERE EDİP, TÜM , HUSUSLARDA MUTABIK KALDIKTAN SONRA İMZALAYIN. PDF formatında indirmek için buraya tıklayın..